Pedagogisch beleid (incl. Veiligheid en gezondheidsbeleid)

Pedagogisch beleid

Zus en Zo heeft een uitgebreid pedagogisch beleidsplan dat de leidraad vormt voor de dagelijkse gang van zaken op onze vestigingen. In dit pedagogisch beleidsplan staan onze belangrijkste pedagogische uitgangspunten:

 • Veiligheid

  Wij vangen uw kind op in een prettige, warme en veilige omgeving. Uw kind voelt zich bij ons vrij, geborgen en helemaal op zijn of haar plaats.

  1. Klik hier voor het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid voor de kinderopvang (0-4 jaar) 
  2. Klik hier voor het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid voor de BSO (4-12 jaar) 
 • Activiteiten

  Wij stimuleren uw kind en dagen hem of haar uit met onze uiteenlopende activiteiten en workshops. Deze activiteiten sluiten aan bij de leeftijd, interesses en ontwikkeling van uw kind. Onze vakkrachten begeleiden uw kind in activiteiten op het gebied van sport, spel, dans, knutselen, theater, koken en nog veel meer.

 • Uniek en talentvol

  Ieder kind is uniek en bezit bepaalde talenten. Ieder kind heeft een aangeboren drang om zich te ontwikkelen en te groeien in interactie met zijn of haar omgeving. Die omgeving moet stimulerend zijn, zodat de talenten van elk kind ontwikkeld kunnen worden en zodat ieder kind weerbaar en zelfstandig wordt.

 • Aandacht

  Naast de aandacht en zorg voor uw kind, die u van een professionele kinderopvang organisatie als de onze, kunt verwachten, is soms extra aandacht nodig. Uw kind kan bijvoorbeeld het verlies van een huisdier, familielid of vriend moeten verwerken. Onze leiding werkt met protocollen om uw kind goed te begeleiden bij ziekte, pesten, rouw of een scheiding. Tevens is uw kind in goede handen bij één van onze pedagogen, wanneer langdurige extra aandacht nodig mocht zijn. Samen met u en school stellen we de best haalbare begeleiding vast.

  1. Klik hier voor het Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang 
  2. Klik hier voor het  Pedagogisch Beleidsplan BSO.

Onze pedagogische werkwijze  kunt u inzien in uw ouderportaal of opvragen op de locatie.

 

© 2004-2019 - Kinderopvang Zus & Zo