Tips, verbeterpunten & klachten

Tips, verbeterpunten & klachten

Wij streven continue naar een goede kwaliteit van onze opvang en investeren in een goede relatie met de ouders. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en bekijken samen met ouders hoe we onze opvang het beste kunnen laten aansluiten bij hun wensen en onze pedagogische visie. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat u het niet eens bent met een bepaalde gang van zaken. Het eerste aanspreekpunt om een probleem of klacht op te lossen is de pedagogisch medewerker van uw kind.

Lukt het u niet om in een gesprek met de pedagogisch medewerker tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u een gesprek aanvragen met het locatiehoofd, eventueel samen met de vestigingsmanager. Hier vindt u ons klachtenreglement

Uw tips, verbeterpunten en klachten willen we graag schriftelijk ontvangen. Dit kan door een email te sturen naar info@kzz.nl

Met ingang van 1 januari 2016 is er een speciale geschillencommissie voor kinderopvang met een eigen klachtenloket. Als erkende kinderopvang zijn wij aangesloten bij het Landelijk klachtenloket kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang . Het staat u ook altijd vrij om hen de klacht direct voor te leggen.

In 2018 zijn er geen klachten over Zus en Zo bij de Geschillencommissie ingediend.

Het Jaarverslag Klachten Zus en Zo in 2018 kunt u hier inzien en is aan de GGD toegestuurd.

© 2004-2019 - Kinderopvang Zus & Zo